Real Age of Chakravartin Ashoka Samrat Actors - WOW!, Chakravartin Ashoka Samrat Eps 362 - 17th June 2016 | Sinopsis, Chakravartin Ashoka Samrat - 17th August 2016 - Webisode, 3335Chakravartin Ashoka Samrat - 17th August 2016 - Webisode, Real Salary Of The Actors Of Chakravartin Ashoka Samrat | 6th January 2017, Chakravartin Ashoka Samrat Eps 362 - 17th June 2016 | Synopsis, Chakravartin Ashoka Samrat : 17th June 2016 | Gondna Reveals her Identity, Chakravartin Ashoka Samrat Eps 406- 17th August 2016 | Sinopsis,